Τρίτη 28 Μαρτίου 2017

Πρέπει και πώς θα μάθει αγγλικά στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού;

Αγγλικά από τόσο νωρίς; Ένα βασικό ερώτημα που απασχολεί τους γονείς είναι η ηλικία στην οποία θα ήταν καλό να ξεκινήσει το παιδί τους να μαθαίνει Αγγλικά. Το ερώτημα αυτό γίνεται ακόμη πιο επιτακτικό μετά την εφαρμογή του ΠΕΑΠ και την εισαγωγή των Αγγλικών στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού σχολείου. Συχνά εκδηλώνεται ένας φόβος από γονείς (ή και από εκπαιδευτικούς) για την πρώιμη εκμάθηση της ξένης γλώσσας. Οι γονείς αναρωτιούνται αν η ενασχόληση με την αγγλική γλώσσα θα μπερδέψει τα μικρά παιδιά και θα λειτουργήσει εις βάρος της εκμάθησης της ελληνικής. Έτσι, υπάρχουν γονείς που καταλήγουν να στείλουν το παιδί τους σε φροντιστήριο για να το υποστηρίξουν στην πρώτη επαφή του με την ξένη γλώσσα. Επίσης, εκφράζουν την ανησυχία τους ότι η ξένη γλώσσα στο σχολείο μπορεί να κουράσει τα μικρά παιδιά και να οδηγήσει σε ένα υπερφορτωμένο πρόγραμμα το οποίο ενδεχομένως να φέρει στο παιδί αρνητικά συναισθήματα για το σχολείο γενικότερα. 

Έρευνες όμως στο χώρο της διδακτικής των γλωσσών υποστηρίζουν πως υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα στην εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας σε πρώιμη παιδική ηλικία. Όσο νωρίτερα ξεκινάει η εκμάθηση της ξένης γλώσσας τόσο καλύτερα για το παιδί.

Συγκεκριμένα, οι έρευνες σε παγκόσμιο επίπεδο δείχνουν ότι η εκμάθηση ξένων γλωσσών σε πρώιμη παιδική ηλικία ευνοεί -μεταξύ άλλων- την καλλιέργεια γλωσσικών δεξιοτήτων, την ανάπτυξη της ικανότητας κατανόησης και παραγωγής προφορικού λόγου, την καλλιέργεια αυτοπεποίθησης και θετικής στάσης των μαθητών απέναντι σε άλλες γλώσσες και πολιτισμούς. Είναι απαραίτητη, λοιπόν, η σωστή ενημέρωση γονέων και εκπαιδευτικών για τα πορίσματα ερευνών σχετικών με τη γλωσσομάθεια σε πρώιμη παιδική ηλικία. Η εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας από τόσο νωρίς μπορεί να έχει πολύ θετικά αποτελέσματα, αρκεί η διδασκαλία να αντιμετωπίζεται σαν παιχνίδι και να είναι προσαρμοσμένη στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των μαθητών αυτής της ηλικίας.Λίγα λόγια για τους μικρούς μαθητές

Αναμφίβολα, ο κάθε μαθητής είναι ξεχωριστός. Ωστόσο, υπάρχουν και κάποια κοινά ηλικιακά χαρακτηριστικά, τα οποία πρέπει να λάβουμε υπόψη για να φτάσουμε σε πιο θετικά μαθησιακά αποτελέσματα. Αυτό άλλωστε επιβεβαιώνεται και από μελέτες στο χώρο της εκμάθησης ξένων γλωσσών.

Έτσι, γνωρίζουμε πως τα παιδιά 6-8 ετών:
·        μαθαίνουν γρήγορα αλλά ξεχνούν εύκολα
·        συγκεντρώνονται με δυσκολία
·        εστιάζουν την προσοχή τους σε κάτι για λίγη ώρα μόνο
·        λειτουργούν αποδοτικά όταν το περιβάλλον τους, το άτομο που τους διδάσκει κάτι και αυτό που κάνουν τους εμπνέει ασφάλεια και σιγουριά
·        δεν έχουν ακόμη αναπτύξει τις γνωστικές ικανότητες ώστε να καταλάβουν κάτι θεωρητικά –μη εμπειρικά.

Για αυτούς και για άλλους λόγους, οι μικροί μαθητές και μαθήτριες:
·        μαθαίνουν ευκολότερα στην πράξη, χρησιμοποιώντας τη γλώσσα και όχι με το να τους εξηγούμε τα πώς και τα γιατί
·        ασχολούνται με τη γλωσσική δραστηριότητα όταν αυτό που τους ζητάμε να κάνουν είναι ευχάριστο, όταν δηλαδή το θεωρούν παιχνίδι –διαφορετικά δεν θα επιμείνουν σε αυτό, θα αποπροσανατολιστούν
·        είναι θαυμάσιοι μίμοι και δεν ντρέπονται για παράδειγμα να προφέρουν λέξεις και εκφράσεις ακριβώς όπως τις ακούν, με αποτέλεσμα η προφορά τους να είναι καλύτερη από άτομα που ξεκινούν την εκμάθηση της γλώσσας ως έφηβοι ή ενήλικες
·        αρέσκονται να παριστάνουν ρόλους, να υποδύονται πρόσωπα σε ποικίλες καταστάσεις – παράγοντες σημαντικοί για την σταδιακή κατάκτηση επικοινωνιακής επάρκειας

Ειδικά οι μαθητές και οι μαθήτριες της Α’ Δημοτικού, που ξεκινούν να μαθαίνουν γραφή και ανάγνωση στην ελληνική γλώσσα, δεν είναι σκόπιμο να αρχίσουν να μαθαίνουν ταυτόχρονα να γράφουν και να διαβάζουν στην ξένη γλώσσα. Η εκμάθηση γραφής και ανάγνωσης στην ξένη γλώσσα θα είναι αποτελεσματικότερη αν η διδασκαλία τους ξεκινήσει αργότερα, όταν δηλαδή το παιδί:

·        έχει εξασκηθεί με απλές δραστηριότητες, παιχνιδάκια, κτλ. προφορικού λόγου (έχει αρχίσει δηλαδή να καταλαβαίνει λίγο τη γλώσσα και να μιλά)
·        έχει αρχίσει να συντονίζει χέρια, μάτια, κτλ. και γενικότερα να έχει αποκτήσει την ψυχοκινητική ωριμότητα που απαιτείται

Ακόμη και οι μαθητές και μαθήτριες της Β’ Δημοτικού
·        χρειάζεται να περάσουν από ένα προπαρασκευαστικό στάδιο ανάγνωσης και γραφής στην ξένη γλώσσα (ειδικά λόγω του διαφορετικού αλφάβητου της Αγγλικής με το οποίο πρέπει να εξοικειωθούν τα παιδιά)

Λίγα λόγια για το ΠΕΑΠ

Το πρόγραμμά , γνωστό με τα αρχικά «ΠΕΑΠ», το οποίο σχεδιάστηκε από ειδικούς εμπειρογνώμονες και πανεπιστημιακούς, και το οποίο έχει ήδη αποσπάσει δύο πανευρωπαϊκές διακρίσεις, επιδιώκει μεταξύ άλλων:

·        να εξοικειωθούν οι μικροί μαθητές με μια γλώσσα διαφορετική από τη δική τους και να ευαισθητοποιηθούν περισσότερο με την δική τους, τη μητρική τους γλώσσα
·        να αποκτήσουν θετική στάση απέναντι στην αγγλική γλώσσα και στην εκπαιδευτική διαδικασία που οδηγεί στην εκμάθηση ξένων γλωσσών
·        να αναπτύξουν την ικανότητα να καταλαβαίνουν και να μιλούν για βασικές καθημερινές λειτουργίες στην αγγλική γλώσσα, καθώς επίσης και να μάθουν τραγουδάκια, ρίμες και ιστοριούλες στα αγγλικά
·        να αναπτύξουν, μέσω της διδασκαλίας της ξένης γλώσσας, γλωσσικές, συναισθηματικές, ψυχοκινητικές, γνωστικές και κοινωνικές δεξιότητες
·        να μάθουν, μέσω της διδασκαλίας της ξένης γλώσσας, να συνεργάζονται και να λειτουργούν σε ομάδες

Για να μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα και να συμμετάσχετε ενεργά ως γονείς δείτε την ιστοσελίδα http://rcel.enl.uoa.gr/peap/


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΟΡΥΦΗ - Τα Αγγλικά μας!