Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2014

Technology natives!

Η χρήση της τεχνολογίας γίνεται βασικό εργαλείο για την σωστή εκπαίδευση των μαθητών μας. Τα παιδιά όλων των ηλικιών μαθαίνουν με σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας σε ένα φιλικό και ταυτόχρονα ανταγωνιστικό περιβάλλον.